top of page
ARBO RI&E Begeleiding

 

Vanuit de ARBO wet zijn alle bedrijven met 1 of meer medewerker(s) verplicht een ARBO Risico Inventarisatie (RI&E) uit te voeren en op te stellen. Voor sommige branches bestaan er Branche-RIE’s. Voor de bedrijven die hier geen gebruik van kunnen maken kunnen wij de ARBO RIE uitvoeren en laten toetsen.

 

Neem contact op en maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs. Op basis van een persoonlijk gesprek kunnen wij u een offerte op maat aanbieden.

WQM heeft voor de ARBO RI&E een eigen model ontwikkeld waarmee wij een uitgebreide risico inventarisatie in uw bedrijf kunnen uitvoeren, waaronder een inspectie van uw vestiging. Hiervan stellen wij voor u een duidelijk rapportage op.

Het rapport wordt met u besproken en naar aanleiding daarvan wordt er een plan van aanpak opgesteld met acties.

De ARBO RIE wordt daarna getoetst door een gecertificeerde ARBO dienst, waardoor uw RIE voldoet aan de ARBO wet.  

* De prijs van de ARBO RI&E is afhankelijk van de omvang van uw organisatie.

ARBO RI&E voor de horeca

 

Hoe veilig is jouw Horecabedrijf?

Of je nu veel of weinig medewerkers, een groot of klein pand hebt, je wilt dat je medewerkers en gasten er veilig kunnen werken en verblijven. En dat als er onverhoopt iets gebeurt, iedereen weet hoe te handelen. Om bedrijfsrisico’s te minimaliseren zijn er voor alle branches wettelijke verplichtingen opgesteld in de vorm van een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). 

 

Let op: De Arbeidsinspectie heeft inspectieplannen voor de Horeca 

Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), waaronder de Arbeidsinspectie ressorteert, worden nu brieven gestuurd naar Horecabedrijven over het belang en de wettelijke verplichting van het bezitten een (actuele) RI&E. In hun plannen voor 2023 staat dat zij onder andere horecabedrijven actief zullen bezoeken en in dat geval altijd vragen naar de RI&E. Zo kan het ontbreken van een RI&E een boete van maximaal € 4.500 opleveren en het ontbreken van een Plan van aanpak maximaal € 3.000.

 

Wat moeten de horecabedrijven doen?  

De horecabedrijven kunnen kiezen voor de volgende twee mogelijkheden:

1.     Roep de hulp in van Koninklijke Horeca Nederland

Omdat elk horecabedrijf anders is, heeft KHN in samenwerking met collega-branche-organisatie INretail een RI&E-scan voor de horeca ontwikkeld. Deze werkt als volgt:

·       Een bezoek aan jouw bedrijf voor het maken van een inventarisatie op locatie, maken een plan van aanpak en bespreken de verbeterpunten;

·       Na het bezoek ontvang je de uitgevoerde RI&E-rapportage inclusief een Plan van aanpak;

 

Kosten KHN

Er zijn 5 pakketten afgestemd op de grootte van je bedrijf. 

Het goedkoopste pakket voor bedrijven tot en met 5 medewerkers of een vloeroppervlak tot 30 m2 kost voor leden van KHN eenmalig € 475 exclusief btw inclusief reistijd- en reiskosten (exclusief de Waddeneilanden). Voor niet leden komt er nog € 250 bij. 

 

Wat men rekent voor overige 4 pakketten wordt niet vermeld, maar zijn wellicht afhankelijk van het aantal medewerkers en het vloeroppervlak van je bedrijf. Heb je meer dan 25 medewerkers, dan moet de RI&E ook getoetst worden door een gecertificeerde kerndeskundige. Ook dat kunnen zij voor je regelen. De kosten hiervan zijn niet bekend.

 

Let op: Wachttijd 

Het aantal aanvragen voor RI&E-scans is daardoor flink gestegen. Via INretail en Koninklijke Horeca Nederland kan je uiteraard geholpen worden maar het aantal aanvragen is zo groot, dat er op dit moment een lange wachttijd is. Ze adviseren dan ook bij een te lange wachttijd een andere arbo-adviseur in de arm te nemen.

 

Let op: 

Wat niet wordt vermeld is dat je als bedrijf ook nog moet beschikken over:

- een Ontruiming/BHV-plan 

- een Ongevalsmeldingsformulier + Onderzoekrapport

- een Huishoudelijk Reglement 

- een Preventiemedewerker (+ functiebeschrijving)

 

2. Roep de hulp in van WIMMER Quality Management (WQM)  

Als je niet kunt of wilt wachten, kan je bij andere bedrijven zoals WQM vragen op welke termijn je daar geholpen kunt worden. WQM is een sinds 1999 ISO 9001 gecertificeerd adviesbureau en heeft een jarenlange ervaring met het opstellen van Arbo risico-inventarisaties voor diverse branches. Bovendien werken wij samen met de Arbodienst ARBO ANDERS (Preventie & Werk) te Joure die de door ons opgestelde Arbo RI&E’s toetsen.  

WQM maakt gebruik van de online Branche-RI&E die voor horecabedrijven beschikbaar is. Deze wordt op locatie samen met de ondernemer ingevuld. Een RI&E-scan op locatie is dan niet noodzakelijk. Onze ervaring is namelijk dat de online variant vaak veel tijd kost om zelf als ondernemer in te vullen. En dat je ook enige kennis moet hebben van (arbeids)risico’s. En als je het niet goed of volledig invult, loop je bij controle alsnog risico op een boete. Met onze ervaring verzorgt een deskundig adviseur alles voor je. Dan weet je dus zeker dat je het goed geregeld hebt.

 

Kosten WQM Horeca ARBO RI&E

WQM rekent voor het invullen van de Branche RI&E en het opstellen van het plan van aanpak en mondelinge adviezen op het gebied van Veilig en Gezond werken, voor:

vestigingen tot een oppervlak 50m2 of tot 25 medewerkers € 450  

vestigingen tot een oppervlak 100m2 of tot 50 medewerkers

€ 650,00

vestigingen tussen de 100 en 500m2 of tot 100 medewerkers € 850,00 

 (genoemde bedragen ex btw en reiskosten €0,35 per kilometer vanaf vestiging WQM Den Haag)

 

Optioneel

WQM rekent € 180 (ex btw) voor:

- het leveren van een template Ontruiming/BHV-plan

- het leveren van een Ongevalsmeldingsformulier + model Onderzoekrapport

- het leveren van een template Huishoudelijk Reglement of 

-een template instructie hand-out Arbo en Gezond en Veilig werken 

- het leveren van functiebeschrijving van een Preventiemedewerker 

 

Optioneel

 WQM rekent € 350 (ex btw) voor:

- de wettelijke toetsing van de Arbo RI&E door een kerndeskundige. 

Waddeneilanden

Voor bedrijven op de Waddeneilanden geldt dat zoveel mogelijk combinatieonderzoeken worden uitgevoerd zodat wij een aantal dagen op een eiland kunnen verblijven en de verblijfs- en reiskosten kunnen verdelen over de verschillende bedrijven.

 

Let op Verzekeraars

Naast de wettelijke verplichting vind je de RI&E ook vaak terug in de polisvoorwaarden van je verzekeraar. Heb je geen (actuele) RI&E met plan van aanpak en doet zich een calamiteit of bedrijfsongeval voor dan bestaat de kans dat je verzekeraar de schade niet (volledig) uitkeert. Ook om die reden is het van belang een volledige en actuele RI&E te hebben.

Anchor 1
bottom of page